Televerkets Telefonserie

From Televerkets Telefonserie 2018-19. Photo credits: Susann Jamtøy

98

“Monolog”

88

“Plutselig Tungsinn”

8990

91

“Gespenst”

101