PARASITT / PARASITE

Installasjon ved Vestfold Kunstsenter i Tønsberg 23. april – 22. mai 2022

På innsiden av det som tyter ut av vev og celler i kroppen og i rommet som som kropp, der i ormebolet, klumper tankene seg sammen til en grøt av nervetråder og til labyrinter av ord og mening.

Siri Berqvam er opptatt av nettverk. Nettverk vi alle er forbundet med – fra kroppens indre organer til naturens egne forgreininger, soppenes hyfer i skogens underjordiske koblinger til digitale menneskeskapte nettverk.

Til utstillingen i Vestfold Kunstsenter lager Berqvam en stedsspesifikk installasjon i tekstil. Med nål og tråd og metervis av drapert stoff vil hun i dagene før utstillingsåpning utarbeide installasjonen på stedet. Berqvam søker å bryte opp det arkitektoniske, statiske rommet. Hun kroppslig gjør det ved å lage en slags abstrahert «kropp» i rommet som i Vestfold Kunstsenter vil bre seg gjennom hele visningsrommet. Et nettverk av tekstile forgreininger vokser ut av vegger og tak og inviterer publikum inn til en reise i underbevissthetens irrganger. Kunstneren spør seg om det finnes en plan for våre liv eller om alt er resultat av tilfeldigheter.

All photo credits: Øystein Thorvaldsen

Fungus. Installation view at Norske Kunsthåndverkeres annual exhibition 2019
KODE Bergen. The work is made of hand – stitched polyester jersey.
Photo credits: Dag Fosse/KODE

Black Fungus. Detail from installation at Vestfold Kunstsenter 2020
Photo credits: Øystein Thorvaldsen