Mutasjoner

Mutasjon – varig forandring i en organismes arvestoff. Mutasjoner fører til variasjon i naturen, den stadige forandringen gjør at organismer tilpasser seg endringer i miljøet.

Mutasjoner er et kunstprosjekt som er utviklet av kunstner Siri Berqvam og Kunstsenteret i Møre og Romsdal for Den Kulturelle Skolesekken. Produksjonen passer for elever på 5- 9 trinn. Opplegget består av to deler og er et kunstnermøte der elevene er aktivt med hele tiden. Jeg kan ha en hel klasse av gangen og varighet er ca 45-60 min. Vi starter med en samtale rundt skulpturene Monolog og Speleothem. Jeg ønsker å utfordre elevene på hva kunst kan være, i form av materialitet og assossiasjoner. Vi vil komme inn på temaer som forgjengelighet / død, forandring, overgang fra en form til en annen eller en tid til en annen.

Elevene skal nå få sette sammen store sekskanter til et tekstilt verk på gulvet. Vi kan tenke oss at hvert bilde er som en tanke vi har i hodet, tankene bindes sammen til nye tankeforbindelser som kan gi oss nye assossiasjoner om verden i og omkring oss. Kombinasjonsmulighetene er uendelige slik tankene våre er det. Jeg ønsker å få elevene til å reflektere rundt symboler og utfordre dem til å lage sammenheng i et mylder av assossiasjoner.

Jeg har de siste 10 årene kombinert turnévirksomhet i DKS med utstillingsvirksomhet. Produksjonen har mottatt prosjektutviklingsmidler fra Vestfold Fylkeskommune, samt prosjektstøtte av Møre og Romsdal Kunstsenter som også har bidratt med veiledning og prøvevisning i fylket.

Mutasjoner skal turnere i Rogaland og Møre og Romsdal for skoleåret 2021 / 2022

8 trinn ved Hjelmeland skole i Rogaland, september 2021