SUMMETONE

Summetone er en installasjon laget i ulike teknikker som broderi, surring og håndsøm. Her vises Elektrisk Bureaus grå hustelefon fra 1967 i ulike dekonstruerte versjoner. Man kan spørre seg hva som er original og kopi, hva som er virkelig og ikke i dette drømmelandskapet. Det kommuniseres ut i en annen tid, gjennom en annen bølgelengde, ut i en annen dimensjon. Eller kanskje er det på tide å ta en telefon til seg selv.  

Installasjonen har vært i kontinuerlig endring siden første gang deler av den ble vist. Bilder er fra utstillinger ved Sagene Kunstsmie 2021, Sandnes Kunstforening 2023, samt Trondhjems Kunstforening 2019.

summetone